Pokret Gorana Srbije

Pokret gorana Srbije je najstarija ekološka organizacija u Srbiji i na Balkanu. Nastao u vreme kada se o ekologiji još nije govorilo na današnji način, goranski pokret na samom početku skicirao je put kojim ide već više od pola veka. Prve akcije Pokreta gorana Srbije zabile su se u oktobru 1960. godine. Važnu ulogu u popularizaciji ove ideje imali su mediji, naročito je Radio Beograd u goranskim aktivnostima prepoznao važno polje društveno korisnog rada.

Nastanak i razvoj Pokreta Gorana

U jesen 1960. godine organizovane su akcije na pošumljavanju koje su označile nastanak Pokreta gorana. Pokret gorana nastao je iz objektivne društvene potrebe da se prevaziđe nepovoljno stanje šuma, zemljišta i voda. Razvoj Pokreta gorana uključivao je učešće omladine, žena, dece i odraslih svih uzrasta i zanimanja.

Ciljevi

Način organizovanja

Na osnovu Zakona o udruženjima građana, Pokret gorana organizuje se u opštinama, gradovima, Vojvodini, Kosovu i Metohiji, te na nivou Srbije.

Rezultati

Za proteklih 62 godina (1960-2022) pripadnici Pokreta gorana uradili su sledeće:

Pored navedenih aktivnosti, radili smo i radimo na organizaciji i sprovođenju akcija vaspitnog i edukativnog sadržaja, uključujući:

Priznanja

12. oktobra 1971. godine, Pokret gorana Srbije odlikovan je Ordenom zasluga za narod sa srebrnim zracima, za pokazane aktivnosti, izvanredne radne rezultate, vaspitni i obrazovni uticaj koji je ostvaren naročito među omladinom kao i interesovanje koje je svojim radom steklo u zemlji i inostranstvu.

Za postignute rezultate na:

Pokretu gorana Srbije u 1989. godini uručeno je najveće priznanje organizacije UN-Programa za čovekovu okolinu - DIPLOMA '500 ZASLUŽNIH U SVETU' SA ZLATNOM ZNAČKOM.

Za očuvanje, zaštitu i unapređenje životne sredine radio Beograd II program - Ekološki magazin 'Čekajući vetar', Pokretu gorana Srbije dodelio je priznanje MASLINOVA GRANA ZA 2010. godinu (dodeljuje se jedno godišnje).

Dobitnici smo ZELENOG LISTA za aktivnosti u 2015. godini u najstarijoj nacionalnoj ekološkoj akciji pod nazivom "TRAŽIMO ZAGAĐIVAČA GODINE I ZAŠTITNIKE ŽIVOTNE SREDINE", koja se kontinuirano organizuje 35 godina.

Škole

Projekat Škola lekovitog bilja “Kopaonik 2019. godine“ bio je delom sufinansiran od Ministarstva zaštite životne sredine, sa ciljem unapređenja ekološkog obrazovanja

Saradnja

Saradjujemo sa: Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvom zaštite životne sredine, Ministarstvom omladine i sporta, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvom kulture i informisanja, Javnim preduzećem ''Srbijašume'', JP ''Vojvodinašume'', JP Elektroprivreda Srbije, Institutom za šumarstvo, Šumarskim fakultetom, Institutom za nizijsko šumarstvo i zaštitu životne sredine, nacionalnim parkovima, Zavodom za zaštitu prirode, državnim organima od skupština opština, gradova, okruga, pokrajina, Vladom Republike Srbije, Narodnom Skupštinom, nevladinim organizacijama, udruženjima građana, školama, preduzećima, Vojskom Srbije, sredstvima informisanja...

Mladi

Goranske aktivnosti imaju za cilj razvoj ekološke svesti među mladima kroz različite edukativne i vaspitne aktivnosti.

Nazad